Głównymi zaletami instalacji słonecznych jest prostota, bezobsługowość, a także stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na nieruchomości gruntowe.

Ostatnie jest szczególnie istotne z tego względu, że inwestycja w systemy fotowoltaiczne nie wymaga dużej powierzchni ani zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, a panele słoneczne można umieścić choćby na dachu budynku.


W efekcie działania instalacji nie pojawiają się skutki uboczne w postaci hałasu czy zanieczyszczeń. Podstawowy układ zawiera połączone ze sobą szeregowo ogniwa(płytki z krzemu), które poprzez regulator ładowania, zasilają akumulatory. Dzięki nim energia słoneczna bezpośrednio przekształca się w energię elektryczną. Podkreślić należy, że energia wykorzystywana jest zawsze niezależnie od stanu nasłonecznienia. Rozróżnia się systemy samodzielne(off-grid) oraz systemy podłączone do sieci elektroenergetycznej(in-grid).


Dotychczas ze względu na dość wysokie koszty inwestycji i brak rządowego wsparcia w postaci dofinansowania fotowoltaika ustępowała miejsca innym formom OZE. Znacząca barierą był także brak możliwości ustalenia stałego poziomu zysku z inwestycji. Zwiększenie roli instalacji słonecznych oraz rynku prosumenta zakłada wchodzący w trzecim kwartale tego roku program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Program skierowany jest min. do osób fizycznych, które chciałyby zainstalować systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.


Celem regulacji jest zarówno rozpowszechnianie postaw prosumenckich jak i rozwój rynku podmiotów świadczących usługi instalacyjne, co w rezultacie ma zwiększyć ilość miejsc pracy w tym sektorze. Dla przyszłych inwestorów poza formułą dotacji z programu, ważny jest także sposób rozliczania i bilansowania wyprodukowanej energii. Środowisko postuluje wprowadzenie półrocznych okresów rozliczeniowych od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia, taryfy gwarantowanej, która uwzględniłaby koszty przesyłu wraz z innymi opłatami oraz zwolnienia z podatku akcyzowego. Powyższe rozwiązania mogłoby realnie wpłynąć na wzrost energii wytwarzanej z przydomowych systemów fotowoltaicznych. Aktualnie projekt ustawy został zatwierdzony przez rząd, ewentualne zmiany nastąpią w dalszym toku legislacji.