Resort budownictwa wskazuje, że konieczność wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z potrzeby uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć wraz ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa inwestycyjnego. "Potrzeba ta wynika z szeregu stwierdzonych wąskich gardeł procesu inwestycyjno-budowlanego, opisanych m.in. w raporcie „Problemy w dziedzinie planowania przestrzennego – materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 11 maja 2016 r.” oraz najnowszym przekrojowym raporcie NIK" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

W uzasadnieniu podkreślono, że zdecydowana większość opracowywanych w ramach projektu rozwiązań oparta jest o rozwiązania zawarte w projektowanym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Dotyczy to zarówno zasadniczych instytucji prawnych (obszary zorganizowanego inwestowania), jak i poszczególnych zmian w postępowaniach w przedmiocie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem projektu, uregulowania w nim zawarte, przy spełnieniu określonych warunków, będą mogły zostać wykorzystane do
realizacji inwestycji o szczególnym znaczeniu dla interesów Państwa, w tym przedsięwzięć związanych z organizacją wystawy Expo 2022 w Łodzi oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przepisy projektowanej ustawy zakładają jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów