Warszawski Dworzec Zachodni będzie nowym obiektem. Dotychczasowy budynek dworca, zlokalizowany od strony ulicy Tunelowej, pozostanie niezmieniony i nadal będzie pełnił swoją funkcję. Nowy gmach zlokalizowany zostanie bezpośrednio od strony Al. Jerozolimskich. Nowy dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe kwestie zostały zweryfikowane w audycie dokumentacji projektowej przeprowadzonym przez Stowarzyszenie „Integracja”. W ramach projektu powstaną również miejsca parkingowe dla podróżnych. Ważnym elementem inwestycji jest również rewitalizacja otoczenia, w tym przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej, tak aby połączyła nowy gmach dworca kolejowego Warszawa Zachodnia z centrum Warszawy, a także przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich oraz ul. ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały”. Zgodnie z planem budowa nowego dworca zakończy się w IV kwartale przyszłego roku. Wraz z budową Dworca Zachodniego rozpoczną się prace nad kompleksem biurowym West Station. W ramach inwestycji powstaną dwa trzynastokondygnacyjne budynki o całkowitej powierzchni najmu 67,000 m2. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez nowy standard energetyczny budynków, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wszystkie budynki wchodzące w skład inwestycji będą spełniały najwyższe wymagania efektywności energetycznej i będą zasilane wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Pierwszy etap kompleksu będzie gotowy w IV kwartale 2016 r., a drugi – w I półroczu 2018 r. Autorem koncepcji architektonicznej zarówno dworca, jak i kompleksu biurowego, jest firma FS&P ARCUS sp. z o.o. Projekt jest nadzorowany przez prezesa firmy Mariusza Ścisło, który pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Źródło: inf. pras. Grayling Poland