Parlament Europejski zaproponował szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, które mają zlikwidować problem „podwójnych norm jakości”. Wzywa między innymi do: skutecznej współpracy transgranicznej i wymiany danych na temat potencjalnie niezgodnych produktów i możliwych nieuczciwych praktyk między krajowymi organami ds. ochrony konsumentów i żywności, stowarzyszeniami konsumentów i Komisją Europejską.

Unijni posłowie chcą też wprowadzenia wspólnej metodologii testowania produktów, w celu zebrania wiarygodnych i porównywalnych dowodów oraz pomocy w ustaleniu, jak poważne i powszechne są praktyki prowadzące do "podwójnej jakości".
Domagają się również ujawnienia wyników w ogólnodostępnej bazie danych i przeanalizowania ich "nie później niż do końca 2018 roku”.