Chociaż przedsiębiorcy liczą się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, to nie wpłynie to istotnie na poziom zatrudnienia czy wynagrodzenia. Co więcej, blisko 40 proc. planuje wzrost zatrudnienia, a prawie połowa – wzrost wynagrodzeń. Zdecydowanie więcej firm niż rok temu planuje wzrost wydatków na inwestycje. Od lat nie zmienia się jednak fakt, że firmy inwestują głównie „za swoje” – zadeklarowało tak niemalże 9 firm na 10, mniej niż rok temu (36,8 proc.) planuje wziąć kredyt.

 

W ocenie przedsiębiorców największe zagrożenia 2014 roku, to: presja konkurencyjna na ceny i marże zysku – 69,2 proc., niski popyt zewnętrzny (konsumpcja) – 43,6 proc., spadek inwestycji publicznych – 40,2 proc. Blisko 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się w nowym roku wzrostu podatków.
 

Dla polskiej gospodarki nowy rok rysuje się w nieco jaśniejszych barwach niż 2013, ale nie przesadzajmy z optymizmem, bo diabeł tkwi w szczegółach- komentuje prezes BCC Marek Goliszewski.

Przedsiębiorcy dostrzegają więcej światła w tunelu niż przed rokiem. Walczących na rynkach przedsiębiorców musi napędzać wiara w dobrą przyszłość. Oczywiście, nie wszyscy, ale planują inwestycje, zwiększenie zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń pracowników, pomimo wzrostu różnych obciążeń i podatków.

Jednocześnie przedsiębiorcy dostrzegają wiele zagrożeń: spadek inwestycji publicznych, ryzyko kursowe, zbyt wysokie koszty zatrudnienia, zatory płatnicze generowane przez sferę budżetową, korupcję (...)

Blisko 40% firm zapowiada wzrost zatrudnienia

Z badań przeprowadzonych przez BCC wynika, że większość ankietowanych przedsiębiorców (46,9%) zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie, a 38,3% – planuje wzrost liczby pracowników, co w obliczu wysokiego bezrobocia (ponad 13% – dane na koniec 2013 r.) jest bardzo dobrą wiadomością.

Jednocześnie połowa firm – 49,1% zapowiada wzrost wynagrodzeń, a niewiele mniej – 46,5% – utrzymanie płac na dotychczasowym poziomie. Zmniejszyć pensje zamierza jedynie 4,4% ankietowanych przedsiębiorstw. To znacznie lepsze informacje niż rok temu.

W sondażu przeprawdzonym rok temu  wzrost liczby pracowników deklarowało 21,1% firm, a utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie – 52,1% przedsiębiorców. Jednocześnie 26,8% zamierzało ograniczać zatrudnienie. Wzrost poziomu wynagrodzeń deklarowało 26,7% ankietowanych firm,  a zmniejszenie płac – 12,7%.