Adresatami Dorocznych Nagród są osoby fizyczne - artyści, twórcy, animatorzy i menedżerowie - których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Nagroda Ministra dla Instytucji w kategorii Mecenas Roku została ustanowiona dla podkreślenia znaczenia współpracy resortu z poszczególnymi partnerami biznesowymi.
Robert Konieczny jest zwycięzcą światowego konkursu na „Najpiękniejszy Dom Świata 2006“, trzykrotnie był też nominowany za swoje projekty do najważniejszej nagrody architektonicznej Miesa van der Rohe. W lipcu 2007 wymieniony wśród 44 najbardziej ekscytujących młodych architektów europejskich. Pierwszy raz historii architektura polska została tak wysoko oceniona w świecie. - Najważniejsza jest myśl – mówi w wywiadach. Jego wyobraźnia wydaje się być niczym nie ograniczona