- Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Resort informuje, że nieprzyjęcie nowego Prawa wodnego mogłoby skutkować brakiem możliwości uruchomienia środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na gospodarkę wodną i regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw (ok. 15 mld zł). W ocenie MŚ, nowe Prawo wodne pozwoli także na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zmniejszenie obciążenia budżetu państwa. 

Ponadto, resort środowiska wskazuje, że wdrożenie nowego Prawa wodnego umożliwi również dokończenie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego inwestycji, jak np. zbiornik Świnna Poręba koło Wadowic.

- Bezpieczeństwo ekologiczne, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostało całkowicie zlekceważone przez naszych poprzedników. Zastaliśmy wieloletnie zaniedbania przy realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia gospodarki wodnej. Niedokończone są m.in. takie kluczowe przedsięwzięcia, jak: stopień w Malczycach, czy zbiornik Racibórz. Do kompleksowego sfinansowania wieloletnich zaniedbań konieczne jest przyjęcie Prawa wodnego. Dobrze, że Sejm przyjął tę ważną ustawę – mówi wiceminister Mariusz Gajda.

Polacy nie powinni obawiać się podwyżek cen wody
W kwestii podwyżek, resort zapewnia w komunikacie, że Polacy nie powinni obawiać się podwyżek cen wody. Na mocy przepisów nowej ustawy, zostanie powołany organ regulujący rynek wody. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie interesu konsumentów przed spółkami wodociągowymi, które są monopolistami na swoim terenie.

"Przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r. Jeżeli zajdzie taka konieczność to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno- ekonomicznych. Dostawca wody nie musi sprzedawać jej po maksymalnych stawkach przewidzianych w rozporządzeniu. Nowe Prawo wprowadza jedynie opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska.

Nowe Prawo wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Źródło: Ministerstwo Środowiska  

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami