Zupełnie nową jakość na europejskim jednolitym rynku wprowadził internet, który  umożliwił również powstanie i rozwój nowej platformy przedsiębiorczości. Jak podaje Parlament Europejski (PE), jednolity rynek cyfrowy stał się  jednym z najbardziej rentownych i przyszłościowych sektorów unijnej gospodarki. Według zestawienia przygotowanego na zlecenie PE, w długoterminowej perspektywie może on przyczynić się do wzrostu PKB w UE-28 nawet o ok. 520 mld euro.

Polski e-rynek na dobrej drodze
Jednolity rynek cyfrowy ma szansę stać się również kołem zamachowym rozwoju także dla polskich e-przedsiębiorstw. Z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wynika, że w Polsce istnieje obecnie kilkanaście tysięcy sklepów internetowych. Ten atrakcyjny kanał sprzedaży jest zarazem medium reklamowym, które przyciąga kolejnych przedsiębiorców i ma w swoim obrębie  kilkanaście milionów potencjalnych klientów.
Od kilku lat stale wzrasta zainteresowanie e-sklepami. Według Megapanel PBI/Gemius, w czerwcu 2014 r. miesięczna liczba ich użytkowników w wieku powyżej 7 lat wyniosła 13,1 mln, co oznacza ok. 3–milionowy wzrost w porównaniu do 2010 r.
„Polski e-rynek jest już teraz atrakcyjny i będzie się nadal rozwijał” – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska. Wyjaśnia jednak, że e-rynek bywa trudny dla przedsiębiorców, szczególnie młodych, ze względu na silną konkurencję w branży.
Prawo – barierą rozwojową
Poza konkurencją, przeszkodą dla polskich e-przedsiębiorców są także regulacje. Jak podaje Włodzimierz Schmidt, 77-95 proc. z nich w ogóle nie zna aktów prawnych UE, także przepisów dotyczących ich branży. „Brak znajomości prawa wśród polskich e-przedsiębiorców jest przerażający”– zaznacza Róża Thun. „Przedsiębiorcy powinni sami się uczyć, ponieważ nie da się wszystkim zapewnić odpowiednich szkoleń i kursów” – dodaje. Thun uważa, że przedsiębiorcy byliby bardziej zainteresowani prawem, gdyby współpracowali z instytucjami unijnymi jeszcze na etapie jego tworzenia.
Współpraca może mieć również miejsce podczas konsultacji społecznych. Jak podkreśla Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, trwają obecnie konsultacje  w sprawie „Small Business Act”. Wyjaśnia, że zawarte w nim przepisy będą mieć kluczowe znaczenie dla branży, ale też i dla całej gospodarki europejskiej.  
Na unijnym rynku dominują bowiem firmy zatrudniające do 250 pracowników. E-przedsiębiorstwa nie są tutaj wyjątkiem – według raportu, 89 proc. badanych przedsiębiorstw to firmy zatrudniające do 9 osób.
„Small Business Act” ma pomóc tym podmiotom w kontaktach MSP z administracją publiczną i w egzekwowaniu należności. Ponadto, dzięki przepisom SBA, ma zostać ułatwione terminowe regulowanie należności między kontrahentami i dostęp do pomocy w zakresie finansowania, innowacyjności czy szkoleń. Konsultacje potrwają do 15 grudnia br.