W środę 22 maja  Urząd Morski w Gdyni otworzył siedem ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przekopu Mierzei Wiślanej. Budżet zamawiającego ustalono na 718 mln zł brutto. Najniższą cenę zaoferował wykonawca NV Besix SA (Belgia) – 992 mln 270 tys. zł (cena niższa tylko o 250 tys. zł od Budimex SA). O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują pozostałe kryteria oceny oferty. Z uwagi na tak ważny przetarg, Portal e-Usług SmartPZP osobiście towarzyszył przedstawicielom Urzędu Morskiego w Gdyni podczas otwarcia ofert. Postępowanie na przeprowadzenie takiej skali roboty budowlanej jest też  bardzo skomplikowane i wymaga wymiany licznych, dużych załączników.

To jednak nie pierwszy tak duży przetarg  prowadzony z wykorzystaniem platformy SmartPZP. Pod koniec kwietnia Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) dokonało otwarcia ofert przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu. PPL zamierzało przeznaczyć na tę inwestycję blisko 218,2 miliona złotych. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez spółkę Max Boegl Polska i opiewa na blisko 146,7 miliona złotych. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po ich analizie – do przetargu zgłosiły się cztery podmioty.

Zamawiający z coraz mniejszymi obawami podchodzą do prowadzenia postępowań w formie elektronicznej, znowu wykonawcy mogą u nas liczyć na wsparcie techniczne i fachową pomoc przy składaniu ofert w tej formie.  Za pośrednictwem Portalu e-Usług SmartPZP dotychczas zostało przeprowadzonych prawie 2 tys. postępowań, żadne nie zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie platformy.