Do kogo adresowane jest nowe rozwiązanie? 
Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku życia i ma na celu wsparcie ich w podjęciu zatrudnienia. 
 
 
Kto może ubiegać się o refundację? 
Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30. roku życia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie obowiązek nadal zatrudniać pracownika, ale już z własnych środków. 
 
Co zyskuje młody bezrobotny? 
  • Możliwość wejścia na rynek pracy, 
  • Gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące, 
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
 
Ile powstanie nowych miejsc pracy? 
W ciągu trzech najbliższych lat, czyli w latach 2016-2018 powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. W pierwszym roku będzie to ok. 30 tys. nowych miejsc pracy. 
 
Od kiedy można skorzystać z nowego instrumentu? 
Umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą, na podstawie której otrzymają refundację, będą mogły być zawierane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 
Ile pieniędzy przeznaczono stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych?   
Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie przeznaczono kwotę 2,8 mld zł, z czego w 2016 roku – 700 mln zł i po 1.05 mln zł w roku 2017 i 2018.
 
W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?
Pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z refundacji powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę jego firmy lub miejsce wykonywania pracy.