Nowelizacja ma na celu uchylenie przepisów ustawy zakwestionowanych już dwukrotnie (w 2005 i 2010 r.) przez Trybunał Konstytucyjny. Są to przepisy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, czyli zapisy odmienne niż te, jakie przewiduje Kodeks cywilny. Nowelizacja zobowiąże także zarządy spółdzielni do uregulowania stanów prawnych ich gruntów, aby mogły w dalszym ciągu przekształcać spółdzielcze prawo do lokalu we własność. Spółdzielnie mieszkaniowe miały obowiązek regulowania tych stanów prawnych od 11 lat. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Źródło: www.sejm.gov.pl