Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy przewiduje:
•obniżenie wysokości maksymalnych cen mieszkań lub kosztów budowy, na które będzie można zaciągnąć preferencyjny kredyt (zmniejszenie współczynnika określającego średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z 1,4 do 1,1);
•wprowadzenie zmiany ograniczającej wiek kredytobiorcy zaciągającego preferencyjny kredyt do maksymalnie 35 lat (w przypadku małżeństw górna granica wieku starszego z małżonków);
•wyłączenie z programu finansowania preferencyjnym kredytem transakcji zawieranych na rynku wtórnym;
•poszerzenie katalogu osób, które będą mogły przystąpić do kredytu w przypadku nieposiadania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej; - określenia dodatkowych czynników, które powodują zaprzestanie stosowania dopłat do oprocentowania;
•zakończenie okresu przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt z końcem 2012 roku;
•wejście w życie przepisów nowelizacji po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy.

Rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, zdecydował jednocześnie o pozostawieniu bez zmian zakresu podmiotowego beneficjentów pomocy państwa (rezygnacja z propozycji poszerzenia zakresu kredytobiorców o jednoosobowe gospodarstwa domowe).  Po wprowadzeniu do treści projektu ustawy wszystkich zmian uwzględniających ostateczne rozstrzygnięcia rządu projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do dalszych prac parlamentarnych.