Program MdM, umożliwiający dofinansowanie wkładu własnego młodym osobom kupującym pierwsze w życiu mieszkanie, rozwija się bardzo dynamicznie. Złożono już ponad 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia w wysokości prawie 43 mln zł. Do 20 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego dokona kolejnych wypłat dla 14 beneficjentów na łączną kwotę ponad 289 tys. zł.

Obecnie umowy o stosowaniu finansowego wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla młodych ma podpisane 7 instytucji udzielających kredytów hipotecznych: PKO BP, Pekao, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska - BOŚ, Bank Polskiej Spółdzielczości - BPS, Getin Noble Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa - SGB.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt należy składać w bankach, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Weryfikacji wniosku dokonuje bank kredytujący, zaś kolejne czynności związane z obsługą wniosku i ostateczną wypłatą dofinansowania odbywają się bez udziału wnioskującego o wsparcie, w ramach współpracy pomiędzy bankiem kredytującym i BGK.

Źródło: www.bgk.pl,