Odpowiedź

Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., nie odnoszą się do parametrów, którym powinny odpowiadać schody ruchome. Warunki techniczne określone w rozporządzeniu r.w.t. określają jedynie obostrzenia dla schodów konwencjonalnych, stacjonarnych, jednak parametry te nie mogą mieć i nie mają z całą pewnością zastosowania do urządzeń takich jak schody ruchome.

Mając na uwadze fakt, że inne obecnie obowiązujące powszechnie przepisy prawa również nie odnoszą się do warunków technicznych dla schodów ruchomych, a tym samym określenie ich powinno zostać dokonane w ramach systemu norm, które chociaż nie stanowią źródeł prawa, to jednak wynikają z nich wytyczne techniczne pozwalające na budowę zgodnie z aktualnymi zasadami sztuki budowlanej. Informacji dotyczących tego rodzaju urządzeń i wymogów dotyczących ich budowy należy zatem poszukiwać w systemie obecnie aktualnych norm budowlanych/technicznych, których szczegółowa weryfikacja i interpretacja powinna zostać dokonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Analiza prawna w obrębie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych nie pozwala na sformułowanie klarownych wytycznych dotyczących budowy i bezpiecznej konstrukcji urządzeń takich jak schody ruchome.