Do tej pory firmy realizujące projekty PPP w konsorcjum solidarnie odpowiadały za zobowiązania wynikające z umowy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - przypominają eksperci Pracodawców RP. Biorąc jednak pod uwagę czas, na jaki są zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zazwyczaj jest to 30 lat), tego typu odpowiedzialność była dla firm kłopotliwa. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, których zadanie ogranicza się konkretnego etapu realizacji umowy, np. do wybudowania jakiegoś obiektu.

Nowelizacja znosi ustawową solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum zawartego w celu realizacji projektu PPP. Zdaniem Pracodawców RP nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym zwiększająca swobodę kontraktową, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania formułą PPP wśród partnerów prywatnych. Partnerzy będą mogli w drodze umowy ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność solidarną. Dzięki temu zakres odpowiedzialności konkretnej firmy z konsorcjum będzie można ustalić stosownie do jej roli w przedsięwzięciu - np. przedsiębiorstwa budowlanego tylko do etapu budowy obiektu. Odpowiedzialność solidarna nie będzie się musiała automatycznie rozciągać na okres całego, wieloletniego kontraktu. Zmiany w ustawie o PPP nie wykluczają możliwości zastrzeżenia odpowiedzialności solidarnej - wszelkie ustalenia w tym zakresie będą musiały być przewidziane w umowie między podmiotem publicznym a członkami konsorcjum.


Źródło: www.pracodawcyrp.pl