Impulsem do powołania komisji są przedłużające się prace nad poszczególnymi ustawami z zakresu energetyki. Mimo że przedsiębiorcy czekają na nowe, zapowiadane już od lat regulacje, proces legislacyjny utrudnia ich przyjęcie.

Andrzej Czerwiński, poseł PO i inicjator utworzenia komisji wskazuje, że jest bardzo dużo spraw energetycznych rozproszonych po różnych komisjach – infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa, spraw zagranicznych, gospodarki. Teraz znajdą się w jednych rękach.

Oprócz ułatwienia procedur prac nad projektami ustaw, a tym samym przyspieszenia ich uchwalania, za powołaniem komisji nadzwyczajnej przemawia także rozszerzenie jej kompetencji, czyli nadania jej uprawnień do prowadzenia ustaw. To ma przyspieszyć ciągnące się już trzeci rok prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.