Izba przeszła niezwłocznie do drugiego czytania, w trakcie którego do projektu zgłoszona została poprawka. O jej przyjęciu posłowie zdecydują w bloku głosowań kolejnego posiedzenia Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl