Na sześć projektów dotyczących budowy połączenia po stronie polskiej, przeznaczono ok. 868 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekty te stanowią integralny element Rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego i są niezbędne do połączenia polskiego systemu przesyłowego z litewskim. Są nimi inwestycje pn.: Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew, Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II), Budowa stacji Ołtarzew, Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów, Budowa linii Ełk Bis - Granica RP, oraz Budowa stacji Stanisławów. Sieć linii i stacji, która obejmie blisko jedną czwartą kraju, umożliwi wysyłanie energii elektrycznej z południa na północ. Zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania północno-wschodniej części Polski, poprawie ulegnie funkcjonowanie sieci rozdzielczej i dostawy energii do odbiorców indywidualnych. Uzupełnienie brakujących dostaw mocy zagwarantuje utrzymanie stałego poziomu napięcia oraz pozwoli sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu rynku, szczególnie w okresach szczytowego poboru.

(www.mir.gov.pl)