Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez wykonawców mają 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie, co w kilku oddziałach GDDKiA nastąpiło dzisiaj, na składanie zgłoszeń należności wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z ustawą o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 891).

By przyspieszyć proces weryfikacji, zgłoszenia należy składać do odpowiednich oddziałów GDDKiA, a nie do centrali. Aby ułatwić zainteresowanym podmiotom procedurę składania wniosków, GDDKiA w każdym z 16 oddziałów wytypowała osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację wniosków. Dlatego dla usprawnienia obsługi dokumentacji przedsiębiorcy powinni przekazywać wnioski bezpośrednio do oddziałów.

Źródło: www.gddkia.gov.pl