Podpisano umowę o dofinansowanie obwodnicy Przemyśla

20 czerwca br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885". Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Całkowita wartość projektu wynosi 142.073.454,33 zł, w tym dofinansowanie 97.500.000,00 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Inwestycja obejmuje budowę drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Długość odcinka wynosi ok. 3,98 km.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:

a) budowa dwujezdniowej drogi obwodowej;b) przebudowa odcinków dróg krajowych oraz wojewódzkich;c) budowa przepustu na kanale Bakończyckim (Potok Sielec) oraz wiaduktu nad linia kolejową Przemyśl – Malhowice;d) budowa infrastruktury towarzyszącej.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.parp.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 21 czerwca 2013 r.