Na początku tego miesiąca PKP PLK poinformowały o rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę tego przedsięwzięcia. Zadanie miała zrealizować firma ZUE SA z Krakowa za 406 mln zł brutto w 42 miesiące od daty podpisania umowy.

Jak poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK, przetarg ten został unieważniony z powodu ujawnienia przez zamawiającego w toku postępowania przetargowego omyłki rachunkowej (błędu w obliczeniu punktacji), dotyczącej ceny.

Według PLK przy prawidłowym policzeniu oferta ZUE SA nie powinna być uznana za najkorzystniejszą. „Zamawiający nie ma możliwości usunięcia wskazanej omyłki, gdyż nie może przywrócić do postępowania przetargowego wykonawców, których oferty zostały odrzucone” - zaznaczyła Szalacha, podkreślając równocześnie, iż PKP PLK nie rezygnują z realizacji projektu, a dalsze decyzje będą podjęte po uprawomocnieniu się unieważnienia postępowania.

Jak szacuje PKP PLK, dzięki tej modernizacji czas przejazdu pociągów między Chabówką i Zakopanem skróci się o ok. 30 minut.

Zakres prac obejmuje m.in. kompleksową wymianę ponad 44 km torów oraz przebudowę 107 obiektów inżynieryjnych, w tym 18 mostów i pięciu wiaduktów kolejowych. Zmodernizowane mają zostać urządzenia sterowania, a także 62 przejazdy kolejowo-drogowe.

Jednym z ważniejszych elementów przedsięwzięcia ma być zaprojektowanie i wybudowanie łącznicy kolejowej w Chabówce, dzięki której pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy. Takie rozwiązanie - łącznie z innymi realizowanymi projektami - skróci podróż pociągiem z Krakowa do Zakopanego o ok. 1 godz. 15 min. Obecnie trwa ona ok. 3,5 godz.

W ramach zadania ma powstać też nowy, dodatkowy przystanek w Chabówce oraz przebudowane perony na 12 stacjach i przystankach.

Inwestycja na odcinku Chabówka-Zakopane (linia nr 99), zrealizowana ma zostać w ramach większego projektu dotyczącego modernizacji całej trasy z Krakowa do Zakopanego o wartości 950 mln zł.

W czerwcu tego roku uruchomiono przebudowany łącznik kolejowy w Suchej Beskidzkiej, dzięki któremu czas przejazdu pociągów na linii Kraków-Zakopane skrócił się o 15 minut. Kolejny kwadrans podróżni zyskają pod koniec tego roku po zakończeniu budowy łącznicy między stacjami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Marek Michałowski