Właściciel nieruchomości zajętej przed wywłaszczeniem otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej należności. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli postępowanie spadkowe po zmarłym właścicielu lub użytkowniku wieczystym nieruchomości nie zostało przeprowadzone lub zakończone, grunt zostanie uznany za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym a taki będzie można łatwiej wywłaszczyć. W razie wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości, osoba wywłaszczana w ciągu 50 dni otrzyma, na swój wniosek, zaliczkę w wysokości 70 proc. odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji. Ostateczna wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej zaliczki.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 października 2010 r., Daria Stojak
Data publikacji: 2 listopada 2010 r.