Według tej organizacji, sprzeciwiającej się polityce kolonizacyjnej, pomiędzy styczniem a czerwcem 2013 roku rozpoczęto budowę 1708 mieszkań wobec 995 w 2012 roku.

"Pokój Teraz" precyzuje w swym komunikacie, że budowa 180 mieszkań w pierwszym półroczu tego roku nie miała wszystkich wymaganych zezwoleń.

Palestyńczycy uważają, że kontynuowanie przez Izrael budowy osiedli na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej podważa sens prowadzenia negocjacji pokojowych.

W sierpniu Izrael zapowiedział zbudowanie na tych terenach budowę 3100 mieszkań.