Budowa całego 43 km odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Międzyrzeczem a Sulechowem rozpoczęła się dokładnie trzy lata temu i była podzielona na trzy kontrakty realizowane przez Strabag, Budimex i Mota Engil. Koszt realizacji to nieco ponad miliard złotych czyli niespełna 6 mln euro za kilometr. Oznacza to, że droga została wybudowana za cenę niższą o ponad 3 mln euro za kilometr w stosunku do średnich cen europejskich. Podczas realizacji kontraktów laboratoria GDDKiA wykonały ponad 7000 badań jakościowych. Dwujezdniowa droga wybudowana zgodnie z jakościowymi wymaganiami GDDKiA i za rozsądną cenę, pozwoli na odseparowanie kierunków ruchu, wyeliminuje skrzyżowania jednopoziomowe a w konsekwencji poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. W ramach kontraktów oprócz budowy ciągu głównego trasy wykonawcy wybudowali dwa nowe węzły drogowe, kolejne dwa przebudowali. Powstały 34 wiadukty, w tym dwie estakady o długości ponad 700 i 900 m. Wykonane zostały elementy ochrony środowiska, w tym nietoperzy zamieszkujących pobliski największy w Europie rezerwat chroniący siedliska zimowe tych ssaków. Zabezpieczenie ma formę ogrodzeń z siatki o wysokości 4 m. Całkowita długość ogrodzeń na tym odcinku drogi wynosi ponad 5,5 km.