Nowe przepisy usprawnią przede wszystkim działalność małych przedsiębiorców wprowadzających na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych. W przypadku producentów baterii i akumulatorów samochodowych lub przemysłowych ułatwienia dotyczyć będą wprowadzających do 100 kg rocznie.

Przedsiębiorstwa spełniające te warunki będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązków w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a także uiszczania opłaty produktowej. Ponadto, nie będą musiały organizować i finansować przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych urządzeń, zawierać umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory oraz z prowadzącymi zakład ich przetwarzania, jak również składać wykazu zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów.


Aby uzyskać zwolnienie z tych obowiązków, przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty do marszałków województw. Oznacza to, że sami producenci zdecydują czy skorzystają z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie będą ich obowiązywały dotychczasowe przepisy o wpisie do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Będą także zobowiązani do informowania o masie wprowadzanych do obrotu produktów.


Powyższe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 29 sierpnia 2014 r., która oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo wejdzie w życie, z wyjątkami, 1 stycznia 2015 roku.