Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracownicę w pełnym wymiarze czasu pracy, która od dłuższego czasu przebywa na urlopie wychowawczym.
Obecnie pracownica nie przerywając urlopu wychowawczego od czerwca 2013 r. wróciła do pracy, na 1/2 etatu.
Czy w tej sytuacji od wypłaconego za miesiąc czerwiec 2013 r. wynagrodzenia (1600 zł brutto) pracodawca powinien naliczyć składkę na FP i FGŚP?
Czy już od czerwca 2013 r. zaczyna się liczenie 36-miesięcznego okresu zwolnienia od naliczania składki na FP i FGŚP dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego?