Pytanie
Klient legitymował się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy na podstawie orzeczenia ZUS do dnia 31 stycznia 2018 r., gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 roku życia (umiarkowany stopień niepełnosprawności). Na podstawie tego orzeczenia pobierał zasiłek pielęgnacyjny. W dniu 2 lipca 2015 r. otrzymał pocztą orzeczenie z dnia 29 maja 2015 r., w którym lekarz orzecznik orzekł, że jest on częściowo niezdolny do pracy do 31 maja 2016 r. (data powstania częściowej niezdolności do pracy 1 grudnia 2014 r.) Ponadto lekarz orzecznik w drugim orzeczeniu z dnia 29 maja 2015 r. również otrzymanym pocztą w dniu 2 lipca 2015 r. orzekł, że klient nie jest całkowicie niezdolny do pracy.
Od kiedy w przedstawionej sytuacji uchylić klientowi prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?