Opłatami za pobór wody zostaną objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji. Projekt przewiduje również utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi, co ma wpłynąć na lepsze zarządzanie wałami przeciwpowodziowymi i urządzeniami melioracyjnymi.

Zgodnie z nowym, planowanym systemem gospodarki wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” przejmie także obowiązki wydawania wszystkich pozwoleń wodnoprawnych (zgód wodnoprawnych), co oznaczać będzie, że dla podmiotów użytkujących te zasoby „Wody Polskie” będą zastępowały aktualnie wydających takie pozwolenia (zarówno marszałków województw jak i starostów).

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami