Ustawa w art. 2 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez rozszerzenie katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia przebudowy drogi, w przypadku dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 15 maja 2012 r.