Łatwiej o upadłość konsumencką

Sejm uchwalił ustawę łagodzącą przesłanki upadłości konsumenckiej. Nowela zmieni zasady oddalania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd ma oddalać wniosek, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Wprowadzić ma także możliwość przeprowadzenia przez sąd - w szczególnych okolicznościach - postępowania upadłościowego wobec konsumentów, pomimo podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nowelizacja utrzyma zasadę, że w przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzymuje on środki równe kosztom najmu przez pewien okres. Celem wprowadzenia zmian jest ułatwienie osobom, które nie mogą poradzić sobie ze zobowiązaniami finansowymi, powrotu na rynek pracy i odzyskania zdolności kredytowej.
Protokół elektroniczny wkrótce na nowych zasadach
Sejm uchwalił także nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającą zmiany w protokole elektronicznym. Informacje o sprawie będzie można sprawdzić w internecie.
Z inicjatywą zmian wyszli posłowie Platformy Obywatelskiej - celem noweli jest doprecyzowanie przepisów dotyczących protokołu elektronicznego. Przygotowana przez nich nowela zakłada, że informacje o sprawie będą udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego. Strona zyska również możliwość otrzymania z akt sprawy zapisu obrazu i dźwięku, zamiast jedynie zapisu dźwięku. Wyłączono jedynie zapisy z posiedzeń odbywających się przy drzwiach zamkniętych - wtedy strony będą mogły otrzymać zapis dźwięku. Zmieni się również sposób sporządzania protokołu skróconego sporządzanego wraz z zapisem elektronicznym - będzie można powołać się w nim na pisma przygotowawcze oraz zamieścić wyniki postępowania dowodowego.