Własne konto pozwala kontaktować się z Zakładem przez internet, np. wysłać wniosek, rozliczyć pracowników czy sprawdzić stan zusowskiego konta.

Gazeta Wyborcza w poniedziałkowym wydaniu radzi jak utworzyć  własne konto w ZUS.

Zaczynasz od rejestracji na platformie PUE ZUS (pue.zus.pl), by uzyskać login do swojego profilu. Na głównej stronie pue.zus.pl po lewej stronie klikasz "zarejestruj profil".

Zrobisz to zdalnie, jeśli masz tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Tylko z tymi narzędziami w ręku możesz załatwiać urzędowe sprawy przez internet. To odpowiedniki odręcznego podpisu składanego na papierowych dokumentach. Profil zaufany jest bezpłatny i łatwiej go stworzyć niż podpis elektroniczny.

Wybierasz metodę potwierdzenia tożsamości "profil zaufany" (do wyboru masz jeszcze podpis elektroniczny oraz rejestrację niezaufaną, o czym za chwilę). Zostaniesz przeniesiony na chwilę na platformę ePUAP, gdzie podajesz login i hasło do swojego profilu zaufanego. Dzięki temu wirtualny urzędnik ZUS już wie, z kim rozmawia. To to samo, jakbyś przyszedł do ZUS z dowodem osobistym.

Proces kończysz, klikając przycisk "Zarejestruj profil". Podajesz imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, ustanawiasz login do profilu w ZUS. Niestety, to kolejny ciąg liter i znaków, które musisz zapamiętać, jeśli aktywnie korzystasz z e-administracji. Do każdego e-urzędu potrzebne są osobne loginy.

Musisz być przygotowany na to, że system ZUS lubi się psuć. Może się zdarzyć, że nie da się wypełnić wszystkich wymaganych pól, np. wpisać numeru PESEL, bo okienko się nie edytuje. Wówczas nie zarejestrujesz profilu całkowicie online. Więcej>>>