W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Projekt zakłada, że w gminach, w których stosuje się specjalny tryb z ww. ustawy, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej będą mogli z urzędu wyznaczać tereny objęte całkowitym lub częściowym zakazem budowy nowych domów. Chodzi o tereny, na których niszczone są domy i inne obiekty budowlane wskutek powodzi. Zniszczone domy będzie można odbudować, ale trzeba się liczyć z odmową zgody na ich rozbudowanie, przebudowanie lub nadbudowanie w przyszłości. Obowiązkowo też ich właściciele będą musieli się ubezpieczyć. Nowela ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita, 5 lipca 2010 r., Renata Krupa-Dąbrowska