Stosowną umowę w tej sprawie 23 grudnia 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali Szef ABW prof. dr hab. Piotr Pogonowski i Prezes Zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda.

Planowana inwestycja mieści się w programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - informuje NFOŚiGW.

Obecnie gmach będący w zarządzie ABW i MSWiA charakteryzuje się niskim standardem w tym zakresie. Celem inwestycji jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz znacznego spadku zapotrzebowania na energię.

NFOŚiGW wskazuje, że według wskaźnika rezultatu bezpośredniego, roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 1 776,24 Mg CO2, a zmniejszenie zużycia energii końcowej – 16 484,62 GJ.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 56 proc. Koszt tej inwestycji to 32 852 404,94 zł. Udział dofinansowania z POIiŚ wynosi 27 741 359,19 zł. 

(NFOŚiGW)