Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfera", w wyniku ostatniego przeglądu rezerwatów uznała, że rezerwat „Jezioro Łuknajno” może pozostać na liście, ale konieczne jest jego powiększenie. W związku z tym od początku 2015 roku w olsztyńskiej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska trwają prace nad wytyczeniem granic nowego rezerwatu oraz opracowaniem formularza nominacyjnego. Organizowane są spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, Lasów Państwowych oraz organizacji ekologicznych. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę – wystarczy podpisać list poparcia.

Jednym z załączników formularza nominacyjnego są listy poparcia dla powstania rezerwatu biosfery „Jeziora Mazurskie”. Taki dokument mogą podpisać wszyscy, którym bliskie są walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu, oraz ci, którzy widzą w funkcjonowaniu rezerwatu biosfery szansę dalszego zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur - o co apeluje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wzór listu poparcia można pobrać ze strony: www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/40319/LIST_POPARCIA_FORMULARZ.pdf

Podpisany egzemplarz należy odesłać do dnia 20 sierpnia br. listownie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie (ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn) lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres malgorzata.krupa.olsztyn@rdos.gov.pl.

Źródło: www.gdos.gov.pl