Pytanie
Stowarzyszenie edukacyjne jest organem prowadzącym policealnej szkoły zawodowej, która jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych. Stowarzyszenie prowadzi 20 takich szkół. Organ prowadzący (stowarzyszenie) występuje z wnioskiem o przyznanie dotacji. We wniosku wskazywane jest konto bankowe szkoły, na które przyznawana jest dotacja (konto policealnej szkoły zawodowej). Następnie dotacja przelewana jest na konto stowarzyszenia, z którego dokonywane są płatności.
Czy zatem w obecnym stanie prawnym faktury powinny być wystawiane na stowarzyszenie, czy na policealną szkołę zawodową?
Czy stroną umowy zlecenia z nauczycielami powinien być prezes stowarzyszenia czy dyrektor szkoły?