Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskała odsetki z tytułu lokat terminowych na rachunkach prowadzonych w ramach działalności. Bank nie potrącił zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych uznając, że odsetki są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W związku z interpretacją indywidualną z dnia 18 sierpnia 2011 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/415-657/11/AD na temat ustalenia źródła przychodów z tytułu odsetek od lokat terminowych podatnik ma wątpliwość na jakiej deklaracji powinien złożyć zeznanie podatkowe. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składa PIT-36L, z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych składa PIT-38, z tytułu innych przychodów o których mowa w art. 20 ust. 1 składa PIT-37.
Na której deklaracji ma wykazać uzyskane odsetki z lokat terminowych?