Wraz z ogłoszeniem pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się realizacja programu „Horyzont 2020”.
W ciągu najbliższych siedmiu lat w ramach programu udostępnionych zostanie 80 mld euro. Pieniądze te trafią do uniwersytetów, organizacji badawczych i przedsiębiorstw, aby pomóc im w finansowaniu nowych, innowacyjnych produktów i usług w dziedzinie badań i rozwoju.
Inwestycje te mają pobudzić europejską gospodarkę opartą na wiedzy, wspierać odkrycia naukowe i tym samym pomóc Europie dotrzymać kroku konkurencji na arenie światowej.
Stymulowanie innowacji i wzrostu gospodarczego
Program ma przyciągnąć inwestycje prywatne, a finansowanie początkowe powinno sprzyjać dokonywaniu przełomowych odkryć technologicznych i przyczynić się do transferu innowacyjnych pomysłów z laboratoriów na rynek.
Konkursy na projekty planowane w latach 2014-15 przewidują kwotę 500 mln euro przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Po raz pierwszy Komisja wyznaczyła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata. Ma to na celu jasne określenie kierunku polityki UE w dziedzinie badań. Działania podejmowane w latach 2014-2015 będą skupiać się na dwunastu obszarach – wśród nich znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta .
W ramach programu naukowcy będą mogli uzyskać granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych English, a młodzi badacze ubiegać się o stypendia.
Finansowanie ma wspierać takie branże przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny.
Inne obszary, takie jak zdrowie, rolnictwo, energia i transport będą finansowane z budżetu przeznaczonego na sprostanie wyzwaniom społecznym.
Łatwiejszy dostęp do finansowania
Co najmniej 60 proc. łącznego budżetu programu „Horyzont 2020” będzie przeznaczonych na wspieranie zrównoważonego rozwoju, a co najmniej 35 proc. – na projekty związane ze zmianami klimatu.
Uproszczono również procedurę składania wniosków. Dzięki temu uczestnicy będą mogli liczyć nas szybkie decyzje w sprawie finansowania i skoncentrować się na szybkim realizowaniu nowych projektów.