"Warto by polscy przedsiębiorcy chronili prawnie autorskie produkty i technologie na szerszą skalę. Ochrona własności przemysłowej jest bowiem istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Wsparcie z Funduszy Europejskich umożliwi sfinansowanie procedur związanych z ochroną i realizacją praw własności intelektualnej, także w trybie międzynarodowym"– podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wsparcie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Otrzymaną dotację firmy mogą przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Może ona sfinansować również wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.
 
Natomiast w sytuacji kiedy przedsiębiorca broni posiadanych praw własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. Konkurs zostanie przeprowadzony etapowo. 
 
Ogłoszenie naboru dostępne jest na portalu Funduszy Europejskich.