Zgodnie z opublikowanymi danymi w 2011 r. zarejestrowano 230 katastrof wywołanych przyczynami losowymi, co stanowi około 35% wszystkich katastrof, jakie miały miejsce w tym roku (w 2010 r. stanowiły one 65,4% wszystkich katastrof). Zmniejszenie liczby katastrof budowlanych wywołanych przyczynami losowymi o charakterze klimatycznym wynika z mniejszej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych i zagrożeń z tym związanych (powodziowych i związanych z huraganowymi wiatrami, które w większej skali wystąpiły tylko w woj. łódzkim i lubelskim).

W 2011 r. nie było przypadków przejęcia przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych. W przypadkach dwóch katastrof budowlanych organy nadzoru budowlanego wystąpiły do organów samorządu zawodowego o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Źródło: www.gunb.gov.pl