Uzasadniając przyznanie ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi nagrody wskazano, że "z zacisza warszawskiego gabinetu umie dostrzec problemy zwykłych Polaków i aktywnie działa na rzecz rozwoju Polski Wschodniej, m.in. przez rozwój infrastruktury transportowej, wspierając i promując na arenie międzynarodowej korytarze Via Carpatia i Via Baltica.

"Dziękuję za to, że uznali Państwo, iż skutecznie realizuję program rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej. Dziękuję za przyznanie mi Bursztynu Polskiej Gospodarki. To zaszczyt odbierać nagrodę w tak zacnym gronie. (...) Wiemy, jak istotnym czynnikiem dla rozwoju gospodarczego kraju i jego regionów są sprawnie działające, nowoczesne szlaki komunikacyjne. Nie można jednak zapominać, że Polska musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Żaden z regionów nie może być pomijany ani faworyzowany przy planowaniu i realizowaniu inwestycji, również, a może przede wszystkim, infrastrukturalnych. Niewątpliwie Polska Wschodnia przez wiele lat była pomijana. Została dopiero zauważona przez rząd premier Beaty Szydło i otrzymała skuteczne wsparcie" – podkreślił Adamczyk.

Minister przypomniał, że inwestycje, które realizuje rząd w programie drogowym zapewnią spójność terytorialną i umożliwią rozwój regionów, a także usprawnią połączenia międzynarodowe. "Dzięki staraniom rządu przyspiesza realizacja ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. Via Carpatia i Via Baltica, które mają strategiczny charakter dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa tych szlaków pozwoli na wykorzystanie atutu wynikającego z położenia naszego kraju. Przez Polskę przebiegają międzynarodowe korytarze komunikacyjne, w tym te łączące Europę Północną i Południową – mówił. Podkreślił, że wiele niezbędnych inwestycji kolejowych powstaje właśnie we wschodniej części Polski.

"Modernizacje tras kolejowych stwarzają pasażerom nowe, lepsze możliwości podróży w aglomeracjach oraz między regionami i miastami. Dzięki realizowanym projektom Krajowego Programu Kolejowego powstaje spójna sieć kolejowa, zyskują pasażerowie, mieszkańcy, tworzą się lepsze możliwości dla przewozów towarów. Tylko w tym roku planujemy podpisać umowy na modernizację infrastruktury kolejowej na ponad 20 mld zł. Równolegle przygotowywane są kolejne inwestycje. Do końca 2017 r. będziemy mieli zakontraktowane inwestycje za około 30 mld zł, czyli prawie połowę wartości Krajowego Programu Kolejowego" – zaznaczył.

Adamczyk przypomniał, że rząd realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy, którego elementem jest pakiet Mieszkanie Plus.

W jego opinii planowane działania w ramach Mieszkania Plus pozwolą na pobudzenie aktywności inwestycyjnej lokalnych społeczności. Dzięki programowi firmy lokalne mogą pozyskać dodatkowe kontrakty, m.in. na realizację prac budowlanych. W przypadku już rozpoczętych inwestycji w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu w realizacji budynków mieszkalnych uczestniczą właśnie firmy lokalne.

Adamczyk podkreślił, że duże znaczenie - szczególnie dla społeczności lokalnych - ma dogodny dostęp do sprawnie działającej poczty. Poczta Polska świadczy usługi na terenie całej Polski, a dzięki sieci prawie 7200 placówek jest obecna w każdej polskiej gminie. Jej rola jest szczególnie ważna w tych miejscowościach, które są oddalone od większych ośrodków. Urzędy pocztowe są nierzadko centrami usług komunikacyjnych i finansowych dla lokalnych społeczności. Dzięki niej mieszkańcy wsi i małych miasteczek mają także dostęp do bezpiecznych, tanich, profesjonalnych usług ubezpieczeniowych i bankowych.

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy odbywa się w dniach 19-20 października 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.(PAP)

autor: Małgorzata Dragan

edytor: Marek Michałowski