Projekt związany z przedstawionymi w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska priorytetami rządu został zapowiedziany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka 14 października ubiegłego roku. W "MdM" wspierane będą transakcje zawierane na rynku pierwotnym, co ma związek z polityką proinwestycyjną kreującą wzrost gospodarczy i miejsca pracy.
Jak informuje resort budownictwa, celem programu "Mieszkanie dla młodych", skierowanego do młodych - małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli (do 35. roku życia) jest pomoc w nabyciu pierwszego własnego lokum. Program będzie zawierał prorodzinne rozwiązania. 10 proc. dofinansowania wkładu własnego otrzymają rodziny bez dziecka, 15 proc. - osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione. Dodatkowe wsparcie finansowe - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania. Program wpisuje się tym samym w inne prorodzinne działania rządu - wydłużenie urlopu rodzicielskiego czy większą dostępność do żłobków i przedszkoli.
Dofinansowany będzie wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na nowy lokal mieszkalny wybudowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny). Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 75 m2, a dopłata obejmie maksymalnie 50 m2. Dofinansowanie wkładu własnego ułatwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zmniejszy jego wysokość i tym samym obniży wysokość spłacanych rat w całym okresie kredytowania. Jeśli będzie taka potrzeba - dla osiągnięcia zdolności kredytowej - dodatkowym kredytobiorcą mogą być członkowie najbliższej rodziny.