Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczył termin dostarczenia wyników oceny stanu technicznego zachodniej części korpusu oraz łącznika stacji Powiśle wraz z zakresem prac, które przywrócą budowie stan sprzed zalania wodą. Metro Warszawskie na dostarczenie dokumentów ma 30 dni.


WINB zażądał również porównania aktualnego posadowienia obiektów budowy z dokumentacją: geologiczno-inżynierską, wynikami monitoringu poziomu wód gruntowych i stabilności Skarpy Warszawskiej.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Serwis tvnwarszawa.pl organ nadzoru chce również udostępnienia projektu monitoringu: zabudowy w zasięgu strefy stacji Powiśle, ścian szczelinowych czy tunelu Wisłostrady i drgań.

Źródło: biznes.onet.pl