Jak informuje "Rzeczpospolita" zakończył się etap konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W trakcie konsultacji zgłoszono szereg uwag.

Projekt rozporządzenia >>>

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło wycofać się z pomysłu budowania mikrokawalerek, czyli mieszkań o powierzchni 14 czy 18 mkw. Niemniej jednak resort deklaruje, że nie będzie ograniczeń dotyczących wielkości i szerokości innych pomieszczeń.  – Nie będzie jednak ograniczeń dotyczących minimalnych wielkości i szerokości pokoi, łazienek oraz kuchni i korytarzy w mieszkaniach - wskazuje wiceminister Żuchowski.

Źródło: Rzeczpospolita