Wiceminister J. Żbik odczytał list ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka skierowany do uczestników i organizatorów Konkursu: „Nagrodzone budowy stanowią połączenie osiągnięć polskiej myśli technicznej i najlepszych wzorców architektonicznych. Wyróżnia je wysoka jakość wykonania, funkcjonalność oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nagrody przyznane przez Sąd Konkursowy są uhonorowaniem dobrze wykonanej pracy i efektywnego współdziałania inwestorów, projektantów i wykonawców. Wyróżnione obiekty na stałe wpisują się w otaczający nas krajobraz, zyskując uznanie użytkowników oraz wzbogacając infrastrukturę regionów. Wśród tegorocznych nagrodzonych budów szczególnie docenione zostały obiekty naukowe i sportowe, które są już wizytówką polskich miast i kreują ich nowoczesne oblicze”.

Do 21. edycji Konkursu zgłoszono 49 budów zrealizowanych w 2010 r. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, a także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu ich realizacji.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 7 kategoriach: budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowo-handlowe, obiekty inżynieryjne, obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków, obiekty sportowe i obiekty oceniane indywidualnie.