W Polsce działa około 50 funduszy poręczeniowych. Udzielają one przedsiębiorcom poręczeń jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Większość funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) zapewniając najwyższej jakości usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych. Funduszom poręczeniowym działającym w ramach KSU nadawane są ratingi, co oznacza, że podlegają one ocenie wiarygodności kredytowej w perspektywie długoterminowej oraz krótkoterminowej.

Czytaj także: Fundusze pożyczkowe ułatwiają MSP dostęp do finansowania