O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz. Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe. Fundusze pożyczkowe dużo czasu poświęcają na bezpośrednią pracę z przedsiębiorcą. W trakcie procesu udzielania pożyczki, pożyczkobiorca uzyskuje wysokiej jakości wsparcie doradcze pozwalające na skorygowanie ewentualnych niedociągnięć w planowanym przedsięwzięciu biznesowym. Szczegółowe wymagania dotyczące pożyczkobiorców określają regulaminy poszczególnych funduszy.

Wyposażenie kapitałowe funduszy pożyczkowych wynosi blisko 2 mld zł, z czego około 90% stanowią środki publiczne, w większości z Unii Europejskiej. W niektórych swoje udziały posiadają władze samorządowe. Z tego względu fundusze podlegają stałej kontroli zarówno krajowych organów publicznych, jak i instytucji europejskich. Dzięki temu są wiarygodnym partnerem finansowym dla przedsiębiorców. Zaletą funduszy pożyczkowych jest to, że znajdują się w każdym województwie, blisko przedsiębiorców. Doskonale znają specyfikę społeczno – gospodarczą regionu, w którym funkcjonują. Rozeznanie lokalnego rynku pozwala funduszom na właściwą ocenę przedstawianych przez przedsiębiorców pomysłów biznesowych. Część funduszy pożyczkowych działa w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU).
Obecnie w Polsce aktywnych jest ponad 80 funduszy pożyczkowych.