Bez planu krajowego samorządy województw nie mają jak wywiązać się z obowiązku aktualizacji i uchwalenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z uchwałą w sprawie jego wykonania.

Samorządy województw już od końca 2015 r. kierowały na ręce Ministerstwa Środowiska prośby o przyspieszenie prac nad Krajowym planem gospodarki odpadami. Dokumentu cały czas nie ma, a czekające na niego samorządy nie mogą wywiązać się z aktualizacji i uchwalenia planów gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim. Brak przepisów w praktyce oznacza m.in. zagrożenie dla współfinansowanych ze środków unijnych inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

Krajowy plan gospodarki odpadami wskazuje cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy o odpadach, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z Kpgo i służyć realizacji zawartych w nim celów. Konwent Marszałków Województw RP wskazuje ponadto, że ustawodawca powinien dokonać prolongaty terminu podjęcia uchwał do stosownego terminu wynikającego z daty przyjęcia przez Radę Ministrów Krajowego planu gospodarki odpadami. Obecny stan prawny oraz brak Krajowego planu gospodarki odpadami uniemożliwia wywiązanie się z obowiązku ustawowego do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Źródło: www.wzp.pl, stan z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o odpadach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł