Dynamicznie rośnie także eksport wśród mikro i małych firm, bo 18 proc. z nich prowadziło w ostatnim roku działalność eksportową. To dwa razy więcej niż w pierwszym badaniu.

Z kolei, ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął poziom 96,7 pkt. i był to drugi najlepszy wynik w ostatnich siedmiu latach. Według raportu wyzwaniem dla firm jest zwiększenie innowacyjności.
Według raportu wzrosły również nakłady inwestycyjne, wartość 56 proc. zrealizowanych inwestycji wyniosła bowiem od 10 do 100 tys. zł, to o 2 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym roku, a wartość 18 proc. inwestycji przekroczyła 100 tys. zł (wzrost o 4 pkt proc.).
Najczęściej inwestowały firmy w sektorze produkcji (55,5 proc.), na drugim miejscu znalazło się budownictwo (54,9 proc. firm), a następnie usługi (49,8 proc.) i handel (41,4 proc.).
"Na przestrzeni ostatnich kilku lat małe i mikro firmy okrzepły i umiejętnie konkurują na rynku. Myślą o rozwoju i poprawie efektywności działania, o czym świadczy rosnąca trzeci rok z rzędu liczba inwestujących firm oraz wielkość nakładów inwestycyjnych. Korzystne warunki makroekonomiczne, dobra dostępność finansowania zewnętrznego oraz duże potrzeby inwestycyjne pozwalają zakładać, że rosnąca aktywność inwestycyjna mikro i małych firm będzie w kolejnych latach podtrzymana" – mówi cytowany w komunikacie po publikacji raportu Grzegorz Piwowar, wiceprezes Pekao SA.
Twórcy raportu nie odnotowali przełomu w zakresie innowacyjności, gdyż od lat utrzymuje się ona na podobnym poziomie. Innowacje produktowe w ostatnich 12 miesiącach wdrożyło 24 proc. firm, a innowacje procesowe – 17 proc. W 2016 r. wartość 11 proc. projektów innowacyjnych przekroczyła 100 tys. zł, wobec 5 proc. w 2015 r.
Przedsiębiorcy wśród największych barier rozwojowych, podobnie jak w ubiegłych latach, wskazywali na podatki, koszty pracy i konkurencję.
Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tys. mikro i małych firm.(PAP)