„Wykonawca tego odcinka zakończył już budowę. Toczą się procedury związane z uzyskaniem decyzji dopuszczenia do ruchu. Spodziewamy się, że kierowcy skorzystają z nowej trasy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia” – powiedział rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

W niedzielę Dyrekcja organizuje przejażdżkę nową trasą dla rowerzystów. Będą oni mogli wjechać na jezdnię prowadzącą w kierunku Warszawy przez trzy węzły: Kurów Wschód, Nałęczów i Jastków. Dla tych, którzy przywiozą swoje rowery samochodami przygotowano parkingi na drogach serwisowych. Droga ekspresowa będzie dostępna dla rowerzystów od godz. 10 do 18 – poinformował Nalewajko.

Prawie 24-kilometrowy odcinek drogi S-17 Kurów-Jastków wybudowany został obok istniejącej trasy krajowej. Wybudowano cztery węzły drogowe oraz 57 odcinków dróg dojazdowych o łącznej długości ponad 38 kilometrów. Wzniesiono siedem mostów i 13 wiaduktów, powstało 31 przejść dla zwierząt. Zbudowano szczelny system odwodnienia drogi - o łącznej długości 16,5 kilometra wraz z 12 zbiornikami retencyjnymi - ponieważ przebiega ona nad zbiornikiem wód podziemnych.

Łączna wartość całego zadania, wraz z wykupem gruntów, pracami projektowymi i nadzorem, wyniosła około 785 mln zł. Wykonawcą prac budowlanych było konsorcjum polsko-portugalskie z firmą Mota-Engil Polska Central Europe w Krakowie, jako liderem oraz partnerami: Mota–Engil Engenharia e Construcao (Portugalia), Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Lubartowie, Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Lublinie i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Puławach.

Budowany obecnie 67-kilometrowy fragment drogi S-17 Kurów-Lublin-Piaski jest częścią trasy prowadzącej z Warszawy przez Lublin do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Inwestycja podzielona została na pięć zadań. Gotowy jest już odcinek Lublin – Piaski, pozostałe odcinki, wraz z obwodnicą Lublina, mają być udostępnione kierowcom w przyszłym roku. Koszt całej inwestycji wynosi blisko 3,4 mld zł, w tym dofinansowanie z unijnego programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 2,4 mld zł.