Praktyczny Przewodnik po procedurach prawa budowlanego czyli Serwis Budowlany z modułem LEX Navigator Procedury Budowlane teraz możesz przetestować przez 15 dni zupełnie za darmo. Zgłoś się do testu, odbierz przyznany kod, przetestuj produkt i prześlij nam swoją recenzję. 10 osób, które zgłoszą się do testu produktu i tym samym zadeklarują chęć przygotowania opinii (w dowolnej formie) na temat produktu nagrodzimy możliwością korzystania z testowanego serwisu przez kolejnych 27 dni. Trzech twórców najciekawszych opinii nagrodzimy dodatkowo publikacją: Umowy w procesie budowalnym

  
Serwis Budowlany to baza informacji prawnych oraz technicznych dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. W sposób przyjazny – skupiony wokół etapów procesu budowlanego – prezentuje niezbędne informacje i praktyczne narzędzia wspierające obsługę inwestycji.

Dlaczego warto skorzystać z produktu?
Przekonaj się sam podczas 15-dniowego, bezpłatnego testu.

Jakie informacje znajdziesz w serwisie? Przede wszystkim przejrzyście opisane procedury:
• Uzyskanie pozwolenia wejścia na teren sąsiada
• Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części
• Zobowiązanie projektanta przez inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego
• Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
• Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
• Ustalenie na wniosek wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
• Opiniowanie projektu studium
• Uzgadnianie projektu planu miejscowego
• Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego
• Podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego

LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego to praktyczne narzędzie obrazujące krok po kroku - w formie interaktywnych diagramów - przebieg różnych postępowań związanych z procesem inwestycyjnym: przede wszystkim związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz użytkowanie czy utrzymaniem obiektów budowlanych, a także związane z wydawaniem decyzji środowiskowych. Diagramy opatrzone są praktycznymi wskazówkami, których zadaniem jest pomoc w zrozumieniu kolejnych etapów postępowań.

Chcesz przetestować produkt przez 15 kolejnych dni? Zgłoś chęć uczestnictwa w teście przesyłają swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu na adres mailowy: facebook@wolterskluwer.pl lub przez prywatna wiadomość w serwisie społecznościowym Facebook skierowaną do profilu Prawo Inżyniera – www.facebook.com/PrawoInzyniera.

Uzasadnij dlaczego właśnie TY powinieneś przetestować produkt? Autorów 10 najciekawszych uzasadnień zaprosimy do testu. Zgłoszenia możecie przesyłać do 18 grudnia włącznie. Osoby, które zaprosimy do testu wyłonimy do 20 grudnia br.

Zgłaszając się do testu jednocześnie zgłaszasz chęć przygotowania, w dowolnej formie, opinii na temat testowanego produktu. Autorzy opinii zostaną nagrodzeni dostępem do produktu na kolejnych 27-dni. A autorzy 3 najciekawszych zdaniem organizatora testu opinii otrzymają dodatkowo nagrody książkowe.

Czas na przygotowanie opinii uczestnicy testu mają do 12 stycznia 2014 roku włącznie.


Weź udział w teście i poznaj zalety Serwisu Budowlanego z modułem LEX Navigator Procedury Budowlane. Podziel się swoją opinią na temat produktu. Zdobądź nagrody!


Nim zgłosisz swój udział w teście, zapoznaj się z regulaminem.